Objašnjenje pojmova u iPhone 4 cjeniku

UNLOCK-pod ovim pojmom se podrazumijeva otkljucavanje Iphone 4 uređaja na
sve mreže, odnosno kako bi se u narodu reklo, dekodiranje mobitela.

Navigacija - Instalacija navigacija koje funkcioniraju bez koristenja
Interneta. Na ovaj način Vaš iUređaj postaje poput jednog običnog
navigacijskog uređaja, znači upalite program, upišete željenu adresu i
uređaj Vas navodi do određene lokacije. Naši navigacijski programi su na
hrvatskom jeziku, i meni i glasovno navođenje, te pokrivaju cijelu Europu
(ukupno 44 zemlje), a u mogučnosti smo i ponuditi dodatnu pokrivenost
ostalih kontinenata.

Jailbreak - skriva se sva snaga vaseg iUređaja. Postupkom
"jailbreak-a" otkljucavaju se mogucnosti uređaja koje je Apple tvornički
zaključao, poput potpuno funkcionalnog bezicnog povezivanja sa drugim
uređajima Bluetooth tehnologijom ili instalacije razlicitih aplikacija koje
nisu iz AppStora.

Touchscreen - promijena prednjeg panela
Vašeg Iphone 4 uređaja. Nažalost ne postoji mogučnost samo promjene
touchscreena (stakla), iako Vam je možda LCD u potpunosti funkcionalan. Kod
Iphone 4 uređaja LCD je tvornički utisnut u touchscreen, te svaki pokušaj
rastavljanja rezultira pucanjem obje komponente.

LCD - promijena prednjeg panela Vašeg
Iphone 4 uređaja. Nažalost ne postoji mogučnost samo promjene LCD-a iako Vam
je možda touchscreen (staklo) u potpunosti funkcionalno. Kod Iphone 4
uređaja LCD je tvornički utisnut u touchscreen, te svaki pokušaj
rastavljanja rezultira pucanjem obje komponente.

Zadnje kućište- promijena zadnjeg panela
Vašeg Iphone 4 uređaja. Promijenu vršimo sa originalnim zadnjim staklenim
panelom u crnoj i bijeloj boji.

Kamera- promijena video kamere Vašeg Iphone
4 uređaja. Servis se izvodi promijenom visoko razlučive kamere kompaktibilne
za snimanje i slikanje HD sadržaja.

Dock - promijena dock-a Vašeg Iphone 4
uređaja. Dock (pristanište) je komponenta smještena na samom kraju Vašeg
uređaja, te je zaslužna za punjenje baterije i sinkronizaciju iUređaja sa
računalom.

WiFi antena - promijena WiFi antene na
Vašem Iphone 4 uređaju. Najčešći razlog promjene ove komponente je slab ili
nikakav prijam bežičnog signala sa neke pristupne točke poput kučnog
Internet routera.

Baterija - promijena baterije Vašeg Iphone
4 uređaja. Najčešči razlog promjene ove komponente je smanjen kapacitet
baterije Vašeg iUređaja najčešče uzrokovanog zbog konstantnog spajanja
uređaja na računalo i punjač.

Zvučnik - promijena zvučnika Vašeg Iphone 4
uređaja. Najčešči razlog promjene ove komponente je slaba ili nikakva snaga
zvučnika Vašeg iUređaja, najčešče uzrokovanog zbog utjecaja vlage i prašine.

Zvučnik razglas - promijena zvučnika
razglasa koji je smješten u doljnjem dijelu Vašeg Iphone 4 uređaja. Najčešči
razlog promjene ove komponente je slaba ili nikakva snaga zvučnika Vašeg
iUređaja, najčešče uzrokovanog zbog utjecaja vlage i prašine.

Vibracija - promijena vibro-motora Vašeg
Iphone 4 uređaja. Servis ove komponente se vršim zamjenom malog
elektromotora koji svojim radom uzrokuje vibraciju cijelog iUređaja.

Senzor kabel- promijena senzora blizine
Vašeg Iphone 4 uređaja. Senzor blizine je mali senzorski sklop koji upravlja
radom osvjetljenja Vašeg iUređaja, a najčešći primjer njegove primjene je
dok razgovarate s iUređajem prislonjenim na uho, LED rasvjeta je ugašena, a
pomakom iUređaja od lica svjetlo na LCD-u automatski se pali.

Home tipka- promijena Home tipke na Vašem
Iphone 4 uređaju. Home tipka je jedina tipka na prednjem panelu Vašeg
iUređaja te je multifonkcionalna, i stoga vrlo bitna komponenta bilo kojeg
iUređaja.

Audio kabel- promijena flex kabla na Vašem
Iphone 4 uređaju. Flex kabel je multifunkcionalna komponenta svih Iphone
uređaja, koja je odgovorna za sljedeće funkcije: volume (glasnije i tiše),
mute (bešumno), paljenje uređaja (tipka paljenja ), i na kraju je na njega
spojen audio izlaz za slušalice. Ako Vam ne radi neka od navedenih funkcija
postoji dobra mogučnost da se flex kabel treba promijeniti.

Mikrofon - promijena mikrofona na Vašem
Iphone 4 uređaju. Najčešće zbog utjecaja vlage mikrofon je prvi na udaru,
tako da pod utjecajem vlage mikrofon izgubi svoja magnetska svojstva.

Silent - promijena silent tipke Vašeg
Iphone 4uređaja. Promjenu vršimo zamjenom postoječe tipke silent (mute) sa
novom od kiruskog čelika..

Sim držač- promijena držača
telekomunikacijske kartice na Vašem Iphone 4 uređaju. Isporučujemo Vam
originalni SIM držač izrađen od nehrđajućeg kiruškog čelika.

Power - promijena power tipke Vašeg Iphone
4 uređaja. Promjenu vršimo zamjenom postoječe tipke power (tipka paljenja)
sa novom tipkom.

Volume - promijena volume tipke Vašeg
Iphone 4 uređaja. Promjenu vršimo zamjenom postoječe tipke volume (zvuk +/-)
sa novom tipkom.

Matična ploča-dijagnosticiranje i
uklanjanje eventualnih problema na matičnoj ploči Vašeg Iphone 4 uređaja.
Vrhunskom opremom i dugogodišnjim iskustvom uklanjamo sve vrste kvarova na
matičnoj ploči pa i ako Vam mobitel pao npr. u more.